بازار سهام امروز

بازار طلای امروز

گزارش بازار طلا

گزارش هفتگی دلار و سکه (1393/9/15 ) نگاهی به هفته گذشته اونس، دلا...
یک صحبت با مشترکین (1393/9/12 ) از مشترکین محترم و بازدیدکنندگ...

گزارش بازار سهام

گزارش بازار سه شنبه 25آذر (1393/9/25 ) شاخص کل بورس تهران در پایان مع...
گزارش بازار دوشنبه 23آذر (1393/9/24 ) شاخص کل بورس تهران در پایان م...
مصاحبه:تعدیل اثر «3 آذر» در بورس تهران (1393/9/23 ) «دنیای اقتصاد» با بررسی روند ح...

تحلیل بنیادی

مقایسه نفت ایرانول و نفت سپاهان (1393/9/26 ) اطلاعات کلینفت سپاهاننفت ایران...
بررسی اطلاعیه (1393/9/23 ) اخرین  EPSپیش بینی شده  (ريال)...
گروه بهمن (1393/9/23 ) يادداشت تحليل گرگروه بهمن در آ...

تحلیل تکنیکال

شاخص کل (1393/9/26 ) در طی هفته قبل در مجموع بازاری...
لیزینگ رایان سایپا (1393/9/26 ) ولساپا بعد از افزایش سرمایه 1...
ملی سرب و روی ایران (1393/9/26 ) بعد از اینکه شرایط منفی فسرب ب...

تالار گفتگو

تغییرات امروز شاخص بازار بورس تهران

مقدار شاخص : | درصد تغییر: | میزان تغییر:

اخبار بازار سهام

نمودار دلار

دیروز: | امروز: | تغییر:%

دیده بان اقتصاد جهانی

نمودار سکه

دیروز: | امروز: | تغییر:%

دیده بان اقتصاد ایران